Kristityn identiteetti 2

Identiteetin perusta

Uskoontulo, olipa se radikaali ja elämää järisyttävä kokemus tai sisäisen kasvun rauhallinen lopputulos, on elämämme merkittävin yksittäinen tapahtuma. Molemmissa tapauksissa kysymys identiteetistä tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan. Vanhat synnit ja menneisyyden ahdistavat asiat saattavat tuijottaa jonain päivänä peilistä sen kirkasotsaisen uskova sijasta, joka oli siellä vielä eilen. Herää kysymys, kuka minä olen? Jos annamme arjen kokemusten määritellä itseämme, päädymme nopeasti ristiriitaan sanan ilmoituksen kanssa. Uskova saattaa jopa kyseenalaistaa pelastuksensa. Me emme saa perustaa uskomme kokemuksille, koska kokemukset tulevat ja menevät kuin vuorovesi. Tämän päivän kokemukset murenevat huomisen ristiaallokossa. Elämämme kristittyinä vaatii perustan joka kestää olosuhteistamme ja tunteistamme riippumatta. Lue loppuun

Kristityn identiteetti 1

Mikä on kristityn oikea identiteetti? Olen mietiskellyt asiaa, taas kerran, viimepäivinä. Asia nousi esiin, eräässä kokouksessa käytettyjen puheenvuorojen pohjalta. Kysymys identiteetistä, on keskeinen koko elämällemme Jeesuksen yhteydessä.

Mikäli kannan mukanani vierasta identiteettiä, minäkuvaa, joka on ristiriidassa Raamatun osoittaman kanssa, elän vääjäämättömästi jollain tavalla vaivaista elämää. On kuin olisi pukeutunut pukuun, joka ei ole ainoastaan väärää kokoa, vaan vieläpä tehty ihan eri vartalomallille. Hiertää, kiertää ja kiristää. Lue loppuun

Karismaattisuus osa 6

Hengen vapaus

Oletko koskaan osallistunut kokoukseen, jossa olet ihmetellyt hetken kuluttua, mistäköhän tässä on kysymys. Jopa uskova voi löytää joskus itsensä kyselemästä, mistä sitä tietää varmasti, onko kokouksessa Pyhä Henki läsnä? Onneksemme Raamatusta löytyy hengellinen lakmustesti, joka selvittää hetkessä onko tilaisuus, jossa olet, sellainen, että Herrakin on siellä.

Kyseinen testi löytyy toisen Korinttilaiskirjeen luvusta 3. Kyseessä on jakeet, jotka antavat uskovalle avaimen koetella erilaisia tilaisuuksia ja ilmiöitä, myös oman puseronsa sisällä. Avain on vapaus. Missä Herran Henki on, siellä on vapaus. Siellä taas, missä vallitsee ahdistus, orjuus, rajoittuneisuus, kontrolli tai ihmisten asettamat oudot vaatimukset, on kyse Herran läsnäolon puutteesta. Herran Henki ei ole siellä. Ei ole, vaikka mitenkä vakuuteltaisiin. Lue loppuun

Karismaattisuus osa 5

Seurakunnan kokous 1

Minkälainen on Jumalan mieleinen seurakunnan kokous? Onko se sellainen, jossa saa jännittää suoriutumistaan. Osaanko seistä oikeassa kohdassa ja huutaa vuoropuhelun aamenet oikein. Vai onko se sittenkin jotain, mikä tapahtuu kädet ylhäällä, silmät suljettuna hurmoksessa? Kummastakin tapauksesta jää jäljelle lähinnä tunnekokemus. Rakentuiko kuitenkaan mitään?

Raamatussa on joitakin johtolankoja Jumalan mieleiseen seurakunnankokoukseen. Paavali ohjeistaa Korintin seurakuntaa kirjeessään ( 1 Kor. 14:26) siitä, minkälaisia kokousten tulisi olla. Yhteen tultaessa, jokaisella tulisi olla jotain tuotavaa. Lue loppuun

Karismaattisuus osa 4

Mihin armoahjoja tarvitaan?

Olen törmännyt joskus kysymykseen, mihin armolahjoja tarvitaan? Useimmiten kysyjä perustelee kysymystään sillä, että meillä on hyvin toimivat jumalanpalvelukset, joissa meitä hoidetaan erilaisilla armovälineillä. Meillä on kaikki, mitä tarvitaan pelastukseen. Kaiken päälle vaikuttaa siltä, että missä ikinä armolahjoihin kiinnitetään huomiota ja niitä aletaan rukoilla, syntyy enemmän tai vähemmän epäjärjestystä. Jumalahan on järjestyksen Jumala, eikä sekasortoinen seurakuntakokous voi olla silloin Pyhän Hengen johdossa.

Keskusteltuani kysyjien kanssa, olen tullut käsitykseen, että Pyhä Henki on heille jollain tavalla vieras. Tarkoitan henkilökohtaisen kokemuksen tasolla. He arastelevat Hengen varaan heittäytymistä, koska se näyttää johtavan elämänhallinnan menettämiseen. Lue loppuun

Karismaattisuus osa 3

Karismaatikko vai ei?

On mielenkiintoista, miten kristittyjen joukot ovat jakautuneet karismaattisiin ja perinteisiin, ei karismaattisiin uskoviin. Raja kulkee usein kirkkokunnan tai herätysliikkeen linjojen mukaan. Juuri se, että raja noudattaa niin tarkkaan liikkeiden rajoja osoittaa, että niiden lähde on muualla kuin Jumalan sanassa.

On mahdottomuus, että Pyhä Henki, joka on johdattaja totuuteen johdattaisi meitä niin monenlaisiin eri totuuksiin näin perustavassa asiassa. Raamatun mukaan jokainen uskova on karismaattinen, piti tämä itseään sellaisena sitten tai ei. Lue loppuun

Karismaattisuus osa2

Eksymisen sietämätön helppous

Jeesus varoitti saddukeuksia Matteuksen 22. luvussa seuraavasti: ” Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa”. Jeesus osoitti sanansa saddukeuksille, jotka olivat aikansa sosiaalisen evankeliumin esitaistelijoita. Saddukeuksilta puuttui uskosta kokonaan iankaikkisuusnäkökulma. Jeesuksen sanat olisi helppo ohittaa aikansa eläneiden saddukeusten muistolauseeksi, mutta ne vaativat huomiota, koska ne ovat Raamatussa. Ja koska ne ovat Raamatussa, joudumme vastakkain niiden sisältämän opetuksen kanssa koskien eksymisen sietämätöntä helppoutta. Me eksymme, mikäli emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Lue loppuun

Karismaattisuus osa 1


Raitista kristillisyyttä

Mitä on raitis kristillisyys? Käsite tulee vastaan aika-ajoin. Useimmiten sitä käytetään yhteyksissä, joka viittaa vakaaseen ja vakiintuneeseen korkeakirkolliseen luterilaisuuteen. Raittiiksi kristillisyydeksi mielletään helposti hurmahenkisyydestä vapaa hillitty uskonnollisuus, joka on linjassa isiemme uskon kanssa. Raittius syntyy siis siitä, että mitään ei tapahdu, mikään ei tunnu missään, eikä vaikuta mitään. Näin ei kuitenkaan ole Raamatussa.

Raitis kristillisyys on aina karismaattista. Tästä ei suinkaan seuraa, että kaikki karismaattisuus olisi aina raitista. Lue loppuun

Yhtehenkö tulla saamme?

Miten tavallista onkaan törmätä sellaiseen julistukseen, jossa puhutaan kristittyjen yhteyden tärkeydestä, samalla kuitenkin rajaten sen omien salien sisäpuolelle. Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous on osoittautunut vuodesta toiseen ylipääsemättömäksi vaatimukseksi. Yhteys ja keskinäinen rakkaus jää ekumeenisten liturgioiden tasolle samalla kun iloitaan siitä, että jos ei omassa porukassa ollut kasvua, ei sitä ollut muuallakaan. Lue loppuun