Hengen täyteys osa 5

Täyttymisen välttämättömyys osa 2

Hengen täyteys on edellytys sille, että uskova kykenee elämään tässä maailmassa edes jossain määrin hengellistä elämää. Hengellinen elämä ei ole suoritus, jonka vaatimukset täyttyvät riittävällä rukouksella, Raamatun luvulla ja jumalanpalvelukseen osallistumisella. Kyseessä ei ole harrastus, tai edes elämäntapa. Se on  Pyhän Hengen elämää meissä ja meidän kauttamme. Ellei Pyhä Henki saa täyttää meitä niin paljon, että yli vuotaminen alkaa, jää elämä Kristuksessa meille lähinnä hurskaaksi toiveeksi lihan hallitessa kaikkea elämäämme, ajatteluamme ja toimintaamme. Lihan olemus on vihollisuus Jumalaa vastaan, josta johtuen uskovan elämä on jakuvan sisäisen ristiriidan raastamaa. Sisäisestä maailmasta puuttuu järjestys ja rauha mielen myllertäessä erilaisten vaikuttimien ja yllykkeiden riepoteltavana. Pyhä Henki tuo rauhan taistelukentälle mielen uudistukseen kautta, joka on riippuvainen Hengen täyteydestä. Lue loppuun

Hengen täyteys osa 4

Täyttymisen välttämättömyys

Olen jo aiemmin todennut, että Hengellä täyttyminen ja Hengen täyteys on uskovan elämän normaali olotila. Asia on oikeastaan vieläkin tärkeämpi. Hengen täyteys on kristitylle välttämätöntä, jotta aito ja todellinen hengellinen elämä olisi edes mahdollista. Me unohdamme usein, että esimerkiksi Raamattu on Hengellä täyttyneiden kirjoittama ja se on kirjoitettu  Hengellä täyttyneiden lukijoiden uskottavaksi. Raamatun ymmärtämisen ehdoton edellytys on Hengen täyteys, koska Pietari sanoo, ettei mikään Raamatun profetia ole mitenkään muuten selitettävissä kuin Hengen avulla. Koko Raamattu on profeetallinen kirja, joten sitä on mahdotonta ymmärtää ilman Hengen todellista avaavaa työtä. Hengen  tehtävä on johdattaa uskova kaikkeen totuuteen, myös siinä, mitä tulee Jumalan kirjoitettuun sanaan. Se ei ole viimekädessä ihmisen työ. Tosiasiallisesti se on ihmiselle jopa mahdotonta. Vaikka sinulla olisi kaikki maailman teologiset opukset, mutta puuttuisi Hengen täyteys et ymmärtäisi todellisuudessa Jumalan sanasta enempää kuin häkkikana ihmisoikeuksien julistuksesta. Sanan syvin todellisuus ei aukea järjellä, vaan ainoastaan Hengen avulla. Lue loppuun

Hengen täyteys osa 3

Kielten puhkeaminen

Kun Henki tuli vihdoin ja viimein, tapahtui ihme. Paikalla olleet puhkesivat ylistämään Jumalan suuria tekoja eri kielin. Kielet, joita opetuslapset puhuivat eivät olleet mitä tahansa kieliä, eivätkä enkelten kieliä. Kyseessä oli samat kielet, joita puhuttiin tuolloin Jerusalemiin kokoontuneiden diasporajuutalaisten keskuudessa. Tähän kohtaan sopii tietokilpailukysymys, vaikka pelastus ei olekaan tietokilpailu. Mitä kieltä Pietari puhui? Pietari on se, jonka puhe  kirjattiin Apostolein tekojen kirjaan. Pietari puhui paikallista kieltä, eli arameaa tai hepreaa. Mistä me tiedämme sen? Siitä, että sinä päivänä 3000 miestä uskoi, mikä olisi ollut mahdotonta, mikäli Pietari olisi julistanut Jumalan suuria tekoja serbokroatiaksi Lue loppuun