Painopistealueita

Kaikilla hyvin rasvatuilla organisaatioilla on visio ja strategia. Nuo kaksi maagista avainkäsitettä määrittävät, mitä organisaatio tekee ja millä tavalla. Voidakseen toimia uskottavasti on organisaation kyettävä sekä seuraamaan kilpailijoidensa toimia että tunnistamaan toimintaympäristönsä muutoksia ja haasteita. Katsellessani Jumalan seurakuntaa koko laajuudessaan en voi välttää vaikutelmaa, että kun kissa on poissa niin hiiret hyppivät pöydällä. Jeesuksen kuvaus pahasta palvelijasta, joka alkaa lyödä kanssa palveljoitaan isännän viipyessä, on käynyt toteen. Lue loppuun

Uskovainen vai opetuslapsi osa 2

Oteuslapsen tie kulkee mestarin jalanjäljissä. Se on yhteyttä ja elämää jota leimaa radikaali kuuliaisuus kaikessa, mitä tulee Jeesuksen Kristuksen seuraamiseen. Opetuslapsia yhdistää se, että heillä on vain yksi mestari. Keskenään he ovat samanarvoisia riippumatta kunkin tehtävästä. Jeesus opetti omiaan, ettei heidän keskuudessaan saa olla hierarkkista järjestelmää. Kukaan ei saa olla opetuslasten joukossa herrana halliten, kuten ruhtinaat maailmassa. Sen sijaan opetuslasten tulee olla toistensa palvelijoita. Lue loppuun