Uskova vai opetuslapsi? osa 8

Ristin ottaminen osa 6

Ristiinnaulittu elämä on Pyhän Hengen hallintavaltaa meissä. Se on uuden luomuksen elämää, jossa uskova ei enää vaella jalat kahdessa maailmassa. Uskovasta tulee opetuslapsi. Me emme voi elää tavalla, joka pyrkii saavuttamaan parhaan siitä, mitä maailma tarjoaa ja päälle läheisen ja syvästi tyydyttävän jumalasuhteen. On uskottava, että maailman rakkaus on tänäänkin vihollisuutta Jumalaa vastaan. Pyhän Hengen työn tavoite on kuolettaa liha, jotta meille tulisi todellisesti mahdolliseksi seurustella Jumalan kanssa. Mielen uudistus, joka on mahdotonta ilman ristin ottamista on ehdoton edellytys sille, että opimme erottamaan, mikä on aidosti hyvä ja mikä paha, mikä on Jumalan tahto. Uudistumaton mieli on sekavien vaikutteiden taistelukenttä. Se on alue, jossa ilmaisevat itseään ihmisen oma liha ja sielunvihollinen Jumalan Hengen pyrkiessä saamaan edes jonkinlaista huomiota. Lue loppuun

Uskova vai opetuslapsi? osa 7

Ristin ottaminen osa 5

Jumalan Pyhän Hengen työ etenee vääjämättömästi sydämessä, joka ei kapinoi. Annettuamme Herralle luvan, hän pitää itse huolen siitä, että sydämemme puhdistetaan uskolla ja muokataan sellaiseksi, että voimme elää päivittäisessä, läheisessä yhteydessä Häneen. Ristiinnaulitun elämän viimeinen kynnys on tunne-elämä. Meidän lunnolliset kiintymykset, inhot, pelot ja ilot. Kaiken sen, mitä tunne-elämämme pitää sisällään, on käytävä ristin kautta. Jumalan Henki puhdistaa tunne-elämämme saadakseen lahjoittaa meille tilalle uuden, pyhitetyn. Lue loppuun

Uskovainen vai opetuslapsi? osa 6

Ristin ottaminen osa 4

Olemme matkalla Kristuksen kaltaisuuteen. Pyhän Hengen työ etenee meissä, uudistaen meitä, päivä päivältä Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Meidän tulee vähetä ja Hänen kasvaa. Kyseessä on prosessi, ei hetkessä tapahtuva muutos. Prosessin tarkoitus on juurruttaa meidät Kristukseen tavalla, joka tekee mahdolliseksi kestää myrskytuulia, kaikenlaisia olosuhteiden vaihteluja, ilman että uskomme raukeaisi tyhjiin. Pyhän Hengen työ etenee kohti ydintä. Henki aloittaa kasvattamisemme siivoamalla ensin ulkoisen elämän karkeimmat puutteet ja viat. Mitä pidempään uskova on tekemisissä Jumalan Hengen kanssa, sitä syvemmälle kohti ydinminuutta Hengen työ etenee. Lue loppuun

Uskovainen vai opetuslapsi? osa 5

Ristin ottaminen osa 3

Jeesuksen kärsimystie on ennakkokuva tiestä, jonka me jokainen joudumme tavalla tai toisella käymään lävitse, mikäli haluamme olla hänen opetuslapsiaan. Eläessämme ristiinnaulittua elämää joudumme kokemaan kaikenlaista ympäristöstämme tulevaa ymmärtämättömyyttä ja jopa pilkkaa. Ihmisten, jotka eivät ole itse kokeneet Herran ihanuutta ja tulleet ymmärtämään Jeesuksen seuraamisen siunaavuutta on mahdotonta ymmärtää sitä, miten joku näyttää heittävän elämänsä pois Jeesuksen vuoksi. Lue loppuun