Mikä on seurakunta? Osa 4

Ruumis vai raato?

Seurakunta on siis Kristuksen ruumis ja sellaisena jakamaton. On ymmärrettävää, että peukalon ja pikkuvarpaan välillä on etäisyyttä, mutta jos peukalo riitautuu kämmenen kanssa  seuraa halvaus tai kramppitila. Peukalon on suostuttava yhteyteen muun käden kanssa, muuten se ei ole ainoastaan hyödytön, vaan pahimmillaan suorastaan haitallinen. Eristäytyvä uskova on  kuin kramppaava peukalo tai Kristuksen ruumiin välilevyn pullistuma. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 3

Kristuksen ruumis

Seurakunta on siis yhteisö, joka syntyi rakkaudesta. Rakkaus toisiin uskoviin ja ennen kaikkea rakkaus ylösnousseeseen ja kuoleman vallat voittaneeseen Jeesukseen Kristukseen, vetää uskovat yhteen. Uskovat ovat ilon yhdistämiä, sillä ilo herrassa on meidän todellinen väkevyytemme. Ilo tekee mahdolliseksi elää opetuslapsen elämää niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Vain ilon ja rakkauden motivoima jaksaa vaeltaa silloinkin Jeesuksen seurassa, kun tie vie kuoleman varjon laaksoon. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 2

Uloskutsuttujen yhteys

Seurakuntaa voi tarkastella monesta kulmasta. Kaikille näkökulmille on yhteistä se, että seurakunta on todellisuudessa yliluonnollinen todellisuus ajallisen keskellä. Se on Jumalan luomus. Seurakunta rakentuu Jumalan yliluonnollisen teon kautta ja varaan. Kyseessä on Pyhän Hengen vuodattaminen ensimmäisenä Helluntaina. Yhä edelleen seurakunta on Pyhän Hengen luoma ja ylläpitämä yhteisö. Se on niiden yhteisö, jotka Jumalan Henki on kutsunut ulos maailmasta, kantamaan Kristuksen pilkkaa. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 1

Seurakunta vai kirkko?

Mikä on seurakunta? Onko se paikka, johon tullaan viikoittain tarkoituksena kohdata Jumala. Nykyajassa tuntuu olevan moninaisia käsityksiä siitä, mikä seurakunta on. Monille seurakunta on palvelulaitos, jonka tehtävä on tuottaa viihdytys- ja kulttuuripalveluja sekä ylläpitää perhetraditioita luomalla puitteet mm avioliiton juhlavalle solmimiselle tai nimenannolle. Seurakunta on liikelaitostunut tuottamaan tulosvastuullisesti hengellisiä palveluja.

Raamatullinen seurakunta on nykyajassa lähes kadonnut ilmiö. Todellisen seurakunnan on  korvannut kirkkolaitos, joka nimittää paikallisyksiköitään seurakunnaksi. Lue loppuun

Uskova vai opetuslapsi? osa 9

Opetuslapseus on siis enemmän kuin uskovaisuus. Opetuslapseus on antautumista vapaaehtoisesti Jeesuksen Kristuksen suvereenin hallintavallan alle. Meitä kutsutaan opetuslapseuteen, joka vaikuttaa, kuten olemme huomanneet tieltä, joka vie tuhoon.  Opetuslapseus on kuitenkin Raamatun mukaan ehdoton edellytys sille, että saamme kokea uskovan elämässämme Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa. Raamatun lupaukset siunauksista on saavutettavissa ainoastaan pysymällä Jeesuksessa Kristuksessa, mikä on yksi tapa kuvata opetuslapseutta. Jos luemme sanaa niin kuin se on kirjoitettu, huomaamme, että lähes jokaisen siunauksen kohdalla on reunaehto. Reunaehdon täyttäminen vaatii kuuliaisuutta, joka syntyy vapaaehtoisesta ja Jeesusta rakastavasta sydämestä. Kuuliaisuus ei ole niinkään teko kuin tahdon valinta. Lue loppuun