Mikä on seurakunta? Osa 6

Tehtävänjakoa

Toimiva seurakunta tarvitsee tasa-arvon ja Hengen johdon lisäksi oikeat ihmiset oikeille paikoille. Jumalan suunnitelmassa on selkeästi niin, että uskovien yhteisössä eri henkilöillä on erilaisia tehtäviä. Joihinkin tehtäviin saattaa liittyä myös auktoriteettia. Auktoriteetti ei kuitenkaan tarkoita hierarkkista valta-asemaa, joka olisi voimassa kaiken aikaa ja kaikkialla. Auktoriteetti tulee alamaisuuden kautta. Niitä, joita Herra käyttää auktoriteetin alueella, on koulutettu alamaisuudessa. Tarkoitan, että vain sellainen ihminen voi käyttää aitoa jumalallista auktoriteettia seurakunnassa, joka on kaikessa alistunut Jumalalle ja etsii kaikessa Jumalan ohjausta ja johdatusta. Auktoriteetti on aitoa ainoastaan silloin kun sen alku on ylhäällä. Tällainen auktoriteetti eli johtajuus ilmenee aina erityisesti itsensä uhraavana palvelemisena. Jeesus antoi meille mallin todellisesta auktoriteetista todetessaan opetuslapsilleen, ettei hän tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 5

Herran Temppeli

Seurakunta on siis Kristuksen ruumis ja Jumalan temppeli. Molemmat kuvat opettavat samaa asiaa, jokaisen jäsenen on oltava omalla paikallaan toimien oman lahjansa mukaan, muuten seurakunta on kuin  kulissi, rakennus, joka voi olla näyttäväkin, mutta asumiskelvoton. Kattotiiliä ei kuulu pinota salin takaosaan kirjatelineiksi, eikä ikkunoita käytetä lattiamateriaalina. Ymmärrämme tämän luonnollisessa mielessä niin hyvin, että edellä esitetyt vertaukset tuntuvat suorastaan typeriltä. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 4

Ruumis vai raato?

Seurakunta on siis Kristuksen ruumis ja sellaisena jakamaton. On ymmärrettävää, että peukalon ja pikkuvarpaan välillä on etäisyyttä, mutta jos peukalo riitautuu kämmenen kanssa  seuraa halvaus tai kramppitila. Peukalon on suostuttava yhteyteen muun käden kanssa, muuten se ei ole ainoastaan hyödytön, vaan pahimmillaan suorastaan haitallinen. Eristäytyvä uskova on  kuin kramppaava peukalo tai Kristuksen ruumiin välilevyn pullistuma. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 3

Kristuksen ruumis

Seurakunta on siis yhteisö, joka syntyi rakkaudesta. Rakkaus toisiin uskoviin ja ennen kaikkea rakkaus ylösnousseeseen ja kuoleman vallat voittaneeseen Jeesukseen Kristukseen, vetää uskovat yhteen. Uskovat ovat ilon yhdistämiä, sillä ilo herrassa on meidän todellinen väkevyytemme. Ilo tekee mahdolliseksi elää opetuslapsen elämää niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Vain ilon ja rakkauden motivoima jaksaa vaeltaa silloinkin Jeesuksen seurassa, kun tie vie kuoleman varjon laaksoon. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 2

Uloskutsuttujen yhteys

Seurakuntaa voi tarkastella monesta kulmasta. Kaikille näkökulmille on yhteistä se, että seurakunta on todellisuudessa yliluonnollinen todellisuus ajallisen keskellä. Se on Jumalan luomus. Seurakunta rakentuu Jumalan yliluonnollisen teon kautta ja varaan. Kyseessä on Pyhän Hengen vuodattaminen ensimmäisenä Helluntaina. Yhä edelleen seurakunta on Pyhän Hengen luoma ja ylläpitämä yhteisö. Se on niiden yhteisö, jotka Jumalan Henki on kutsunut ulos maailmasta, kantamaan Kristuksen pilkkaa. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 1

Seurakunta vai kirkko?

Mikä on seurakunta? Onko se paikka, johon tullaan viikoittain tarkoituksena kohdata Jumala. Nykyajassa tuntuu olevan moninaisia käsityksiä siitä, mikä seurakunta on. Monille seurakunta on palvelulaitos, jonka tehtävä on tuottaa viihdytys- ja kulttuuripalveluja sekä ylläpitää perhetraditioita luomalla puitteet mm avioliiton juhlavalle solmimiselle tai nimenannolle. Seurakunta on liikelaitostunut tuottamaan tulosvastuullisesti hengellisiä palveluja.

Raamatullinen seurakunta on nykyajassa lähes kadonnut ilmiö. Todellisen seurakunnan on  korvannut kirkkolaitos, joka nimittää paikallisyksiköitään seurakunnaksi. Lue loppuun

Painopistealueita

Kaikilla hyvin rasvatuilla organisaatioilla on visio ja strategia. Nuo kaksi maagista avainkäsitettä määrittävät, mitä organisaatio tekee ja millä tavalla. Voidakseen toimia uskottavasti on organisaation kyettävä sekä seuraamaan kilpailijoidensa toimia että tunnistamaan toimintaympäristönsä muutoksia ja haasteita. Katsellessani Jumalan seurakuntaa koko laajuudessaan en voi välttää vaikutelmaa, että kun kissa on poissa niin hiiret hyppivät pöydällä. Jeesuksen kuvaus pahasta palvelijasta, joka alkaa lyödä kanssa palveljoitaan isännän viipyessä, on käynyt toteen. Lue loppuun

Hengen täyteys osa 3

Kielten puhkeaminen

Kun Henki tuli vihdoin ja viimein, tapahtui ihme. Paikalla olleet puhkesivat ylistämään Jumalan suuria tekoja eri kielin. Kielet, joita opetuslapset puhuivat eivät olleet mitä tahansa kieliä, eivätkä enkelten kieliä. Kyseessä oli samat kielet, joita puhuttiin tuolloin Jerusalemiin kokoontuneiden diasporajuutalaisten keskuudessa. Tähän kohtaan sopii tietokilpailukysymys, vaikka pelastus ei olekaan tietokilpailu. Mitä kieltä Pietari puhui? Pietari on se, jonka puhe  kirjattiin Apostolein tekojen kirjaan. Pietari puhui paikallista kieltä, eli arameaa tai hepreaa. Mistä me tiedämme sen? Siitä, että sinä päivänä 3000 miestä uskoi, mikä olisi ollut mahdotonta, mikäli Pietari olisi julistanut Jumalan suuria tekoja serbokroatiaksi Lue loppuun

Yhtehenkö tulla saamme?

Miten tavallista onkaan törmätä sellaiseen julistukseen, jossa puhutaan kristittyjen yhteyden tärkeydestä, samalla kuitenkin rajaten sen omien salien sisäpuolelle. Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous on osoittautunut vuodesta toiseen ylipääsemättömäksi vaatimukseksi. Yhteys ja keskinäinen rakkaus jää ekumeenisten liturgioiden tasolle samalla kun iloitaan siitä, että jos ei omassa porukassa ollut kasvua, ei sitä ollut muuallakaan. Lue loppuun