Synnin sietäminen ja seurakuntakuri

Raamatussa on ilmiö, jota ei juurikaan tavata tänä aikana kristillisen seurakunnan keskuudessa, nimittäin seurakuntakuri. Seurakuntakurin katoaminen taitaa olla ainakin osin seurausta siitä, että väärä armokäsitys on vallannut seurakunnan. Pyhyyden samaistaminen laillisuuteen on tehnyt seurakuntakurin harjoittamisesta lähes mahdotonta. Kukaan ei halua itselleen mainetta pääfariseuksena.

Luopuessaan seurakuntakurista ja pyhyydestä seurakunta on menettänyt osan voimastansa muuttaa ihmisiä. Pyhyys ja Jumalan voiman ilmeneminen seurakunnassa kulkevat käsi kädessä. Nykytilanteessa voisi sanoa, että onneksi emme joudu kokemaan Ananiaan ja Safiran päivien kaltaista Jumalan pyhyyden ilmestymistä. Se on Jumalan pitkämielisyyttä. Jos meitä nykyajan uskovia arvioitaisiin samoin kriteerein, kuin Ananiasta ja Safiraa, saisivat kantajat tehdä työtä urakalla. Lue loppuun

Väärin ymmärretty armo

Kulkiessani uskovien joukossa olen törmännyt asioihin ja ilmiöihin, jotka ovat jättäneet minut ihmettelemään. En kerro mitä, mutta ihmettelen silti.  Kyseessä ovat ilmiöt, jotka ovat tulleet kuin varkain maailmasta, avoimen takaoven kautta seurakunnan keskuuteen.  Maailma keksi ne ja me adoptoimme, halukkaasti, koska emme halua vaikuttaa ahdasmielisiltä konservatiiveilta. Emme halua karkottaa ketään pois Herran luota. Se on sinänsä oikein. Meidän tulee ennemmin kutsua ihmisiä kuin karkottaa heitä.  Jeesus ei kuitenkaan ollut valmis mielistelemään maailmaa saadakseen itselleen seuraajia. Me teemme niin. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 6

Tehtävänjakoa

Toimiva seurakunta tarvitsee tasa-arvon ja Hengen johdon lisäksi oikeat ihmiset oikeille paikoille. Jumalan suunnitelmassa on selkeästi niin, että uskovien yhteisössä eri henkilöillä on erilaisia tehtäviä. Joihinkin tehtäviin saattaa liittyä myös auktoriteettia. Auktoriteetti ei kuitenkaan tarkoita hierarkkista valta-asemaa, joka olisi voimassa kaiken aikaa ja kaikkialla. Auktoriteetti tulee alamaisuuden kautta. Niitä, joita Herra käyttää auktoriteetin alueella, on koulutettu alamaisuudessa. Tarkoitan, että vain sellainen ihminen voi käyttää aitoa jumalallista auktoriteettia seurakunnassa, joka on kaikessa alistunut Jumalalle ja etsii kaikessa Jumalan ohjausta ja johdatusta. Auktoriteetti on aitoa ainoastaan silloin kun sen alku on ylhäällä. Tällainen auktoriteetti eli johtajuus ilmenee aina erityisesti itsensä uhraavana palvelemisena. Jeesus antoi meille mallin todellisesta auktoriteetista todetessaan opetuslapsilleen, ettei hän tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 5

Herran Temppeli

Seurakunta on siis Kristuksen ruumis ja Jumalan temppeli. Molemmat kuvat opettavat samaa asiaa, jokaisen jäsenen on oltava omalla paikallaan toimien oman lahjansa mukaan, muuten seurakunta on kuin  kulissi, rakennus, joka voi olla näyttäväkin, mutta asumiskelvoton. Kattotiiliä ei kuulu pinota salin takaosaan kirjatelineiksi, eikä ikkunoita käytetä lattiamateriaalina. Ymmärrämme tämän luonnollisessa mielessä niin hyvin, että edellä esitetyt vertaukset tuntuvat suorastaan typeriltä. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 4

Ruumis vai raato?

Seurakunta on siis Kristuksen ruumis ja sellaisena jakamaton. On ymmärrettävää, että peukalon ja pikkuvarpaan välillä on etäisyyttä, mutta jos peukalo riitautuu kämmenen kanssa  seuraa halvaus tai kramppitila. Peukalon on suostuttava yhteyteen muun käden kanssa, muuten se ei ole ainoastaan hyödytön, vaan pahimmillaan suorastaan haitallinen. Eristäytyvä uskova on  kuin kramppaava peukalo tai Kristuksen ruumiin välilevyn pullistuma. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 3

Kristuksen ruumis

Seurakunta on siis yhteisö, joka syntyi rakkaudesta. Rakkaus toisiin uskoviin ja ennen kaikkea rakkaus ylösnousseeseen ja kuoleman vallat voittaneeseen Jeesukseen Kristukseen, vetää uskovat yhteen. Uskovat ovat ilon yhdistämiä, sillä ilo herrassa on meidän todellinen väkevyytemme. Ilo tekee mahdolliseksi elää opetuslapsen elämää niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Vain ilon ja rakkauden motivoima jaksaa vaeltaa silloinkin Jeesuksen seurassa, kun tie vie kuoleman varjon laaksoon. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 2

Uloskutsuttujen yhteys

Seurakuntaa voi tarkastella monesta kulmasta. Kaikille näkökulmille on yhteistä se, että seurakunta on todellisuudessa yliluonnollinen todellisuus ajallisen keskellä. Se on Jumalan luomus. Seurakunta rakentuu Jumalan yliluonnollisen teon kautta ja varaan. Kyseessä on Pyhän Hengen vuodattaminen ensimmäisenä Helluntaina. Yhä edelleen seurakunta on Pyhän Hengen luoma ja ylläpitämä yhteisö. Se on niiden yhteisö, jotka Jumalan Henki on kutsunut ulos maailmasta, kantamaan Kristuksen pilkkaa. Lue loppuun

Mikä on seurakunta? Osa 1

Seurakunta vai kirkko?

Mikä on seurakunta? Onko se paikka, johon tullaan viikoittain tarkoituksena kohdata Jumala. Nykyajassa tuntuu olevan moninaisia käsityksiä siitä, mikä seurakunta on. Monille seurakunta on palvelulaitos, jonka tehtävä on tuottaa viihdytys- ja kulttuuripalveluja sekä ylläpitää perhetraditioita luomalla puitteet mm avioliiton juhlavalle solmimiselle tai nimenannolle. Seurakunta on liikelaitostunut tuottamaan tulosvastuullisesti hengellisiä palveluja.

Raamatullinen seurakunta on nykyajassa lähes kadonnut ilmiö. Todellisen seurakunnan on  korvannut kirkkolaitos, joka nimittää paikallisyksiköitään seurakunnaksi. Lue loppuun